Honda nc30
1995 г.
0.4 л.
59 л.с.
МКПП
20 февраля 2013