Yamaha zr
2004 г.
0.5 л.
АКПП
Харьков
9 февраля 2013