Toyota Platz

Platz 4 дв. седан 2000 – 2002

Расходы

Расходы Toyota Toyota Platz Toyota Platz 4 дв. седан 2000 – 2002

Toyota Platz 4 дв. седан 2000 – 2002

Toyota Platz 1.0 i 16V (2004 г.)

500 руб на Топливо

500 р

maxims 29 октября 2008 0

Toyota Platz 1.0 i 16V (2004 г.)

500 руб на Топливо

500 р

maxims 26 октября 2008 0