2.20/ 10 рейтинг

Hyundai Sonata

Sonata 4 дв. седан 2001 – 2005

Машины

Машины Hyundai Hyundai Sonata Hyundai Sonata 4 дв. седан (2001 – 2005)

Автомобили Hyundai Sonata 4 дв. седан (2001 – 2005)

Краснодар Hyundai Sonata
Управлял (не владел)
Санкт-Петербург Hyundai Sonata
Аватар lanzar
Продан
Ниж.Новгород Hyundai Sonata
Управлял (не владел)
Санкт-Петербург Hyundai Sonata
Аватар zud
Продан